top
G’woon koffie met een goed verhaal

G’woon koffie met een goed verhaal

Met g’woon geniet je nu van de lekkerste koffie en draag je bij aan de toekomst. We hebben er namelijk voor gezorgd dat bij de productie het effect op het klimaat tot nul is teruggebracht. Dat is genieten met een goed gevoel.

Bekijk assortiment
g’woon verantwoord genieten

g’woon verantwoord genieten

G’woon wil graag een bijdrage leveren aan betere leef- en werkomstandigheden voor de boeren. Daarom draagt onze koffie het UTZ-keurmerk. Het UTZ-programma leidt boeren op hun kwaliteit en efficiëntie te verbeteren en dit bovendien te doen met zorg voor mens en milieu.

Meer weten?

› utz.org

g’woon genieten van de lekkerste koffie

g’woon genieten van de lekkerste koffie

Net zoals wijn zijn specifieke smaak krijgt van de soort druif, werkt dit ook zo bij koffiebonen. De unieke smaak van de koffieboon is afhankelijk van de omgeving waarin de koffiestruiken groeien. Zo gebruiken we bijvoorbeeld bonen uit Brazilië, Vietnam of Ethiopië. Voor de koffie van g’woon worden er door onze koffiebranders twee soorten koffiebonen gemengd: bonen met een milde smaak (Coffea Arabica) en bonen met een pittige smaak (Coffea Canephora, beter bekend als Robusta).

 g'woon klimaatneutraal

g'woon klimaatneutraal

Koffie komt uit gebieden rondom de evenaar. Deze gebieden zijn extra kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering (als gevolg van onder andere CO2 uitstoot). Periodes van extreme droogte en regenval maken de teelt van koffie steeds moeilijker. De geringste temperatuurstijging kan al gevolgen hebben voor de oogst en de inkomsten van de boeren. Juist daarom vinden we het belangrijk dat we bij de productie van onze g’woon koffie rekening houden met het klimaat.

Het verbouwen, transporteren, branden en verpakken van koffie kost energie en hierbij komt CO2 vrij. We hebben laten uitrekenen wat de CO2-uitstoot van de koffie is, van de koffieplantage tot in de winkel. Die uitstoot kan verminderd worden. Bijvoorbeeld door boeren te helpen verantwoorder om te laten gaan met kunstmest en water, maar ook door de koffiebrander schone energie te laten gebruiken. Dat, samen met investeringen in duurzame energieprojecten, zorgt ervoor dat deze g’woon-koffie gegarandeerd klimaatneutraal is.

Meer weten?
klimaatneutraalgegarandeerd.nl

Wat is (klimaat)compensatie?

 • De broeikasgassen, zoals CO2, die door de productie en het transport van een product in de atmosfeer komen en bijdragen aan klimaatverandering, worden geneutraliseerd door te investeren klimaatprojecten elders op de wereld om CO2 te verminderen. Door precies dezelfde hoeveelheid CO2-reductie, als een product ‘uitstoot’ af te nemen van zo’n klimaatproject wordt de uitstoot gecompenseerd naar 0 en dat maakt een product 100% klimaatneutraal.

Wat is Klimaatneutraal gegarandeerd?

 • Van de Klimaatneutraal Gegarandeerde g’woon koffie is:
  • de klimaatimpact (de ‘CO2-uitstoot’) van g’woon koffie in kaart gebracht.
  • bekeken hoe deze klimaatimpact verminderd kan worden.
  • geïnvesteerd in gecertificeerde klimaatprojecten, die CO2 besparen, wat de productie van g’woon koffie per saldo 100% klimaatneutraal maakt.
  • goedgekeurd dat onze koffie producten voldoen aan de normen van  het keurmerk Klimaatneutraal Gegarandeerd.

Wat is nu eigenlijk CO2?

 • CO2 is een zogenaamd broeikasgas en broeikasgassen warmen de aarde op, wat slecht is voor ons klimaat.

Met welke klimaatprojecten wordt de koffie van g’woon gecompenseerd?

 • De koffie wordt voor 50% klimaatneutraal gemaakt via een kleinschalig biogasproject in Tanzania en voor de andere 50% met een clean cookstovesproject in Oeganda. In het project in Tanzania krijgen boeren toegang tot een biovergister, die van de mest van hun koeien biogas maakt waarop zij kunnen koken.
 • De clean cookstoves in Oeganda verminderen het hout of houtskoolverbruik met 60%. Zowel in Tanzania als in Oeganda is het koken op open vuur of op houtskool nog steeds gebruikelijk. Slecht voor het klimaat, milieu en de gezondheid, want het gebeurt vaak binnenshuis. Deze projecten besparen heel veel CO2 en verbeteren de gezondheid enorm.
 • Maar minstens zo belangrijk is dat via deze compensatie de lokale bevolking toegang krijgt tot schonere energie, betere gezondheid, welzijn, scholing en werkgelegenheid.

Waarom is klimaat belangrijk?

 • Het klimaat verandert. Dit heeft een groot effect op Nederland: de zeespiegel stijgt en er komt steeds vaker extreem weer: heftige buien, storm, droogte en hittegolven.

Wat veroorzaakt klimaatverandering? En wat kun je er aan doen?

 • Broeikasgassen, die vrijkomen bij de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals benzine en kolen, zorgen ervoor dat de aarde steeds warmer wordt. We kunnen allemaal ons steentje bijdragen om een kleinere impact op het klimaat te hebben. Door over te stappen op wind en zonne-energie, energie te besparen, de auto eens wat vaker te laten te staan, een dag geen vlees eten en door minder verspilling, maken we stappen in de goede richting.

Wat doet g’woon aan duurzaamheid en het klimaat?

 • We kiezen bewust voor gecertificeerde producten en bieden de klant daarmee eenvoudig een duurzamere keuze. Door te werken met Fairtrade en UTZ certificering wordt er in de productie van koffie aandacht besteed aan mens en milieu.

Klimaat en koffie

 • Koffie komt uit gebieden rondom de evenaar, die extra kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering. Periodes van extreme droogte en regenval maken de teelt van koffie steeds moeilijker. Koffie is extra gevoelig. De kleinste temperatuurstijging kan al gevolgen hebben voor de oogst en de inkomsten van de boeren. Juist daarom vinden we het belangrijk juist bij dit product te starten met de certificering Klimaatneutraal Gegarandeerd. We kiezen voor ‘Klimaatneutraal Gegarandeerd’ gecertificeerde koffie!

g’woon onze koffie