Klimaatneutraal Gegarandeerd

Bij dit keurmerk wordt het energie- en brandstofverbruik in de hele keten bekeken, gecontroleerd én gecompenseerd.

Klimaatneutraal Gegarandeerd

Het ‘Klimaatneutraal Gegarandeerd’ keurmerk vind je op onze koffie en thee. Het betekent dat de klimaatimpact van deze producten in kaart wordt gebracht. Zo wordt het energie- en brandstofverbruik in de hele keten bekeken en gecontroleerd; van de teelt tot het vervoer naar de winkels. De totale CO2-voetafdruk van het product, wordt gecompenseerd met bijvoorbeeld windenergieprojecten. Dit keurmerk legt het klimaat dus g’woon wél windeieren.

Wil je meer weten over het Klimaatneutraal Gegarandeerd keurmerk? Kijk dan op hun website.