top
-9223372036854775806

Maakt het ook g'woon goed schoon: