top

G’woon heel belangrijk

Bij g’woon besteden we veel aandacht aan de wijze waarop onze producten gemaakt worden. Daarom zie je op veel van onze verpakkingen keurmerken staan. We leggen je uit waar deze keurmerken voor staan.

Rainforest Alliance

Rainforest Alliance

G’woon sinaasappelsap draagt het Rainforest Alliance Certified™ keurmerk. Dat betekent dat de sinaasappels die worden gebruikt voor deze g’woon sinaasappelsap zijn geoogst met respect voor milieu en natuur. Zo zijn er strenge eisen voor de boeren op het gebied van natuurbehoud, waterbehoud en bosbeheer. Daarnaast zorgt Rainforest Alliance certificering voor betere arbeids- en leefomstandigheden voor boeren en hun families.

Ecolabel

Ecolabel

Het Europese Ecolabel vind je op een deel van onze schoonmaakmiddelen, wasmiddelen en papierwaren. Producten met een Ecolabel werken net zo goed als vergelijkbare producten, maar bevatten geen schadelijke stoffen en zijn niet giftig voor waterorganismen. Er wordt niet meer verpakkingsmateriaal gebruikt dan nodig is. Het Ecolabel is een keurmerk van de Europese Unie en wordt onafhankelijk gecontroleerd. Meer informatie over het Europese Ecolabel kun je vinden op europeesecolabel.nl

Bekijk website
Klimaatneutraal gegarandeerd

Klimaatneutraal gegarandeerd

Het Klimaatneutraal Gegarandeerd keurmerk vind je op onze koffie en thee. Bij Klimaatneutraal Gegarandeerde producten wordt de klimaatimpact van een product in kaart gebracht. Daarbij wordt het energie- en brandstofverbruik in de hele keten bekeken en gecontroleerd; van de teelt tot het vervoer naar de winkels. De klimaatimpact, de totale CO2-voetafdruk van het product, wordt gecompenseerd met bijvoorbeeld windenergieprojecten. Wil je meer weten over het Klimaatneutraal Gegarandeerd keurmerk, kijk dan op klimaatneutraalgegarandeerd.nl

Bekijk website
Weidemelk

Weidemelk

Het Weidemelk-logo vind je op producten die gemaakt zijn met weidemelk, zo ook een deel van ons ijs assortiment. Bijna een derde van alle melkkoeien staat het hele jaar op stal, maar weidemelk-koeien lopen ten minste 120 dagen per jaar, 6 uur per dag buiten. Zo krijgen ze ruimte voor hun natuurlijke graasgedrag. Dat is goed voor het welzijn van de koe en het verlaagt de kans op allerlei aandoeningen. Weidemelk wordt gecontroleerd door een onafhankelijke instelling. Meer informatie over Weidemelk is te vinden op weidemelk.nl

Bekijk website
ASC

ASC

Het ASC-keurmerk is een milieukeurmerk voor gekweekte vis, schaal- en schelpdieren. Het stelt bijvoorbeeld regels voor minder antibioticagebruik, voor duurzamer visvoer en het beschermen van lokale biodiversiteit maar ook voor betere arbeidsomstandigheden van het personeel. De criteria, die opgesteld zijn door het Wereld Natuur Fonds, de viskwekers en wetenschappers, stellen eisen aan waterkwaliteit en leefruimte die ook goed zijn voor het dierenwelzijn. ASC wordt onafhankelijk gecontroleerd. Lees verder over dit keurmerk op asc.org

Bekijk website
MSC

MSC

MSC is het keurmerk voor duurzaam gevangen wilde vis. Voor visproducten met het MSC-keurmerk geldt dat de visstanden duurzaam beheerd worden, dat bijvangst wordt beperkt en dat zo min mogelijk schade wordt toegebracht aan het leven in de zee. Visvangst van bedreigde vispopulaties is verboden en vissers houden zich aan vangstquota. Het keurmerk wordt onafhankelijk gecontroleerd. Meer informatie over MSC vind je op msc.org

Bekijk website
Beter Leven

Beter Leven

Het Beter Leven-keurmerk van de Dierenbescherming vind je op vlees van rund, kalf, varken, kalkoen en kip en op eieren. Met 1, 2 of 3 sterren laat het zien hoeveel rekening er bij de productie is gehouden met dierenwelzijn: meer sterren betekent nog diervriendelijker. Dieren krijgen meer ruimte, er is beter afleidingsmateriaal tegen verveling en de duur van het transport wordt beperkt. Beter Leven wordt onafhankelijk gecontroleerd. Lees verder over het Beter Leven-keurmerk op de website van de Dierenbescherming.

Bekijk website
UTZ

UTZ

Het UTZ-keurmerk vind je o.a. op onze koffie, hagelslag, chocopasta, chocolade-ijs, chocoladekoekjes en op onze chocoladerepen met hazelnoten. UTZ is een keurmerk voor duurzame landbouw en eerlijke handel. Boeren die dit keurmerk mogen voeren, zetten zich in voor het milieu en letten op de arbeidsomstandigheden van hun arbeiders. UTZ is erop gericht om boeren betere landbouwmethodes te laten gebruiken. Want daarmee stijgen de opbrengst en kwaliteit van hun producten zonder dat het ten koste gaat van het milieu. Meer informatie over UTZ vind je op utz.org

Bekijk website
Fairtrade

Fairtrade

We vinden het van belang dat onze producten niet alleen lekker, veilig en zo gezond mogelijk zijn, maar ook dat ze onder goede productieomstandigheden worden gemaakt. Daarom werken we onder andere samen met Fairtrade van Stichting Max Havelaar. Wij zijn er trots op dat een deel van ons assortiment, waaronder koffie, thee en chocolade, is voorzien van een Fairtrade-keurmerk. Dit keurmerk garandeert dat boeren in ontwikkelingslanden een eerlijke prijs krijgen voor hun oogst. Meer informatie over het Fairtrade-keurmerk vind je op: maxhavelaar.nl

Bekijk website